مهندسی

عنوان تاریخ ایجاد شد
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 01 خرداد 1396
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تاریخ های مهم 26 مهر 1394
تاریخ های مهم 25 شهریور 1396
تاریخ های مهم همایش "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
تاریخ های مهم یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه 26 مهر 1394
تماس با دبیرخانه 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی نوآوری های علوم مهندسی برق 31 ارديبهشت 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تنظیم مقاله 26 مهر 1394
تنظیم مقاله 25 شهریور 1396
توضیحات همایش 07 تیر 1389
توضیحات همایش 25 شهریور 1396
دانلود قالب سخنرانی همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
دانلود قالب پوسترهای همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
زمان بندی همایش ملی نو آوری های علوم مهندسی برق 20 آذر 1396
زمان بندی کلی کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 20 آذر 1396
محورهای همایش 26 مهر 1394
محورهای همایش 25 شهریور 1396

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com