مهندسی

عنوان تاریخ ایجاد شد
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 01 خرداد 1396
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
اطلاعیه تمدید 10 بهمن 1396
برنامه برگزاری کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و محیط زیست 19 ارديبهشت 1397
تاریخ های مهم همایش "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
تاریخ های مهم (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تاریخ های مهم (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
تاریخ های مهم یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تماس با دبیرخانه (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی نوآوری های علوم مهندسی برق 31 ارديبهشت 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تنظیم مقاله (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تنظیم مقاله (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
توضیحات همایش (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 07 تیر 1389
توضیحات همایش (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
دانلود قالب سخنرانی همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
دانلود قالب پوسترهای همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
زمان بندی همایش ملی نو آوری های علوم مهندسی برق 20 آذر 1396
زمان بندی کلی کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 20 آذر 1396

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com