پایان یافته

عنوان تاریخ ایجاد شد
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
اطلاعیه تمدید 10 بهمن 1396
برنامه برگزاری کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و محیط زیست 19 ارديبهشت 1397
تاریخ های مهم (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم (همایش یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی) 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تاریخ های مهم (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
تاریخ های مهم یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه (همایش یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی) 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تماس با دبیرخانه (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری 25 شهریور 1396
تنظیم مقاله (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
تنظیم مقاله (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
تنظیم مقاله (همایش یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی) 01 شهریور 1396
تنظیم مقاله (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تنظیم مقاله (کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری) 25 شهریور 1396

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com