محورهای همایش:
1. زراعت و اصلاح نباتات
2. علوم باغبانی و فضای سبز
3. علوم خاک و آبیاری و زهکشی
4. بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
5. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی
6. فیتوشیمی
7. منابع طبیعی و محیط زیست
8. گیاه پزشکی
9. علوم و تکنولوژی نهال و بذر
10. مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
11. مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
12. بهداشت و پرورش دام و طیور
13. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
14. تحقیقات نانو در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
15. مهندسی آب و فاضلاب و پسماند و بازیافت
16. آلودگیها و تغییرات اقلیمی
17. گردشگری و آمایش سرزمین
18. تنوع زیستی و حفاظت از زیست گاهها
19. علوم شیلات و آبزیان
20. توسعه روستایی
21. اسلام و محیط زیست
22. معرفی نرم افزارها و مدلسازی نوین در کشاورزی ومنابع طبیعی
23. نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


Go to top
saeed_sol@yahoo.com