تاریخ های مهم همایش "نوآوری های  کاربردی در علوم مهندسی برق"

مهلت ارسال مقالات -----------------   1396/08/10 تمدید شد 1396/09/17
اعلام نتایج داوری مقالات -----------   1396/09/19
مهلت ثبت نام در کنفرانس ----------   1396/09/15
مهلت ثبت نام در کارگاه ها ---------   1396/09/18
تاریخ برگزاری کنفرانس --------------   1396/09/01  تغییر یافت 1396/09/22

*امکان داوری زود هنگام مقالات وجود دارد. حداکثر 10 روز بعد از ارسال مقاله

.

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com