کمیته علمی همایش ملی "نوآوری های  کاربردی در علوم مهندسی برق "

نام

نام خانوادگي

سمت (در همایش)

دانشگاه / سازمان

حمید

حسن زاده فرد

دبیر علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

محمد

اردبیلی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سید مسعود

مقدس تفرشی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه گیلان

سعید

جلیلزاده

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه زنجان

اصغر

طاهری

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه زنجان

سیدیوسف

موسی­زاده موسوی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

فرزاد

رحمتی

عضو کمیته علمی قدرت

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی

احمد

اشکزران

عضو کمیته علمی قدرت

شرکت مپنا

مجید

گندمکار

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مصطفی

صدیقی­زاده

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه شهید بهشتی

احد

مختارپور

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

جابر

فلاح اردشیر

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پیمان

نظریان

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مهدی

بیگدلی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مجید

مرادلو

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

داود

عزیزیان

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

امیر

قربانی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

سیامک

مسعودی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

مهدی

فیروزی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

مجتبی

نصیری

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

مهدی

اباپور

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه تبریز

بهنام

محمدی ایواتلو

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه تبریز

نقی

رستمی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه تبریز

عباس

ربیعی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه زنجان

سیدمهدی

حکیمی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

حسین

مهدی­نیا رودسری

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مجتبی

نعمتی

عضو کمیته علمی قدرت

شرکت تولید شهید رجایی

مرتضی

گنجی

عضو کمیته علمی قدرت

مؤسسه آموزش عالی صائب

حسن

باغگر

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مصطفی

اصغری

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

میرمحمود

حسینی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

آرش

رفیعی

عضو کمیته علمی قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

امید

هاشمی­پور

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه شهید بهشتی

سحر

کشاورز

عضو کمیته علمی الکترونیک

سازمان تأمین اجتماعی

حسن

رسولی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

حامد

علیپور

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

شبنم

عندلیب

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

علیرضا

سیادتان

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سید حسن

پیشگر

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

رضا

شریفی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

امیر

امینی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سید علی

حسینی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

مسعود

معصومی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

وحید

فقیه دینوری

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مهدی

حریری

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

سید محمد

مرتضوی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مهدی

وادی­زاده

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

آرش

ریخته­گر

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

حمید

جنگی بهادر

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه محقق اردبیلی

غلامرضا

زارع فتین

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه محقق اردبیلی

علی

پورمحمد

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیروس

طوفان

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه زنجان

فریبرز

پرندین

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

آرمین

علیزاده

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

جمشید

محمدی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

خدیجه

کرم زاده

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

فرهاد

سیروس نژاد

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مهدی

میرزایی

عضو کمیته علمی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

میر هادی

سید عربی

عضو کمیته علمی مخابرات

دانشگاه تبریز

علیرضا

عندلیب

عضو کمیته علمی مخابرات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

بهروز

واثقی

عضو کمیته علمی مخابرات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

موسی

آیتی

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه تهران

محمد حسن

آسمانی

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه شیراز

صالح

مبین

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه زنجان

مهدی

برادران­نیا

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه تبریز

سحر

یزدانی کهنه شهری

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

علی اصغر

رضائیه

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

عباس

نعمتی

عضو کمیته علمی کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مانا

ترجمان

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

لیلا

سلیمانی دوست

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

سازمان تأمین اجتماعی

رضوان

باقری

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

سازمان تأمین اجتماعی

سمیه

صراف اسماعیلی

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

بهرام

پرسه

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

دانشکده علوم پزشکی زنجان

مصطفی

چرمی

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

دانشگاه زنجان

سپیده

جباری

عضو کمیته علمی بیوالکتریک

دانشگاه زنجان

محمد

عبدالهی ازگمی

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

محمدرضا

ابراهیمی

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

حامد

پزشکی

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

نوید

رضاقلیزاده

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

صادق

اقدمی

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

رضا

تاتی

عضو کمیته علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

یاسر

ملایی برزی

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

محمود

محلوجی بیدگلی

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اصغر

محمدیان

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

بهرام

رمضانی

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اکبر

اشرفی

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

وحید

مهدیخانی

عضو کمیته علمی مکاترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

 

 


 کمیته اجرایی همایش ملی "نوآوری های علوم مهندسی برق "

نام

     

نام خانوادگي

     

سمت (در همایش)

               

دانشگاه / سازمان

علی

     

سلیمی شاملو

     

رئیس

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

میرمحمود

     

حسینی

     

دبیر اجرایی

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

جمشید

     

محمدی

     

مسئول امور مالی و تدارکات

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

عباس

     

نعمتی

     

مسئول کمیته انتشارات

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

خدیجه

     

کرم­زاده

     

مسئول کمیته اطلاع رسانی

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

حسن

     

اسکندرنیا

     

مسئول کمیته تشریفات و اسکان

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

محمود

     

شاهمحمدی

     

مسئول دبیرخانه

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

سعید

     

سلیمانی

     

مسئول وبسایت

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

رضا

     

غیابی

     

مسئول روابط عمومی

               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com