• محورهای همایش:
  1- اهمیت سفال و سفالگری در باستان¬شناسی
  2- تاثیر ابداع سفال در زندگی انسان نوسنگی
  3- سفال پیش از تاریخ
  (نوسنگی، مس و سنگ، مفرغ و آهن)
  4- سفال دوره تاریخی
  (عیلام، اورارتو، مانا، ماد و هخامنشی، اشکانی و ساسانی)
  5- سفال در تمدن اسلامی
  (صدر اسلام، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار)
  6- سفال ممالک اسلامی (ترکیه، عراق، مصر و آسیای مرکزی)
  7- سفال تمدنها (یونان، روم، هند و چین)
  8- گونه شناسی سفال ایران
  9- نقش و لعاب در سفال ایران
  10- فناوری ساخت سفال
  (خاک مناسب، حرارت و کوره ها، تمپر، چرخ سفالگری و....)
  11- مستند نگاری داده های سفالی پژوهش های باستان شناسی

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com