هزینه شرکت در همایش

  • دانشجو: 700.000 ریال
  • هیات علمی: 1.000.000 ریال
  • سایر شرکت کنندگان: 1.200.000 ریال
  • مقاله ­های دوم، سوم و چهارم به ازای هر مقاله 300.000 ریال
  • هزینه ثبت نام پس از پذیرفته شدن مقاله/ مقالات قابل واریز خواهد بود.

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com