? اطلاعیه مهم❌
به دلیل درگذشت ناگهانی دبیراجرایی همایش، استاد عزیزمان مرحوم جوان ناکام دکتر میرمحمود حسینی، این همایش به تاریخ ٩۶/٩/٢٢ موکول شد. 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com