محورهای همایش:
1. زراعت و اصلاح نباتات
2. علوم باغبانی و فضای سبز
3. علوم خاک و آبیاری و زهکشی
4. بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
5. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی
6. فیتوشیمی
7. منابع طبیعی و محیط زیست
8. گیاه پزشکی
9. علوم و تکنولوژی نهال و بذر
10. مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
11. مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
12. بهداشت و پرورش دام و طیور
13. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
14. تحقیقات نانو در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
15. مهندسی آب و فاضلاب و پسماند و بازیافت
16. آلودگیها و تغییرات اقلیمی
17. گردشگری و آمایش سرزمین
18. تنوع زیستی و حفاظت از زیست گاهها
19. علوم شیلات و آبزیان
20. توسعه روستایی
21. اسلام و محیط زیست
22. معرفی نرم افزارها و مدلسازی نوین در کشاورزی ومنابع طبیعی
23. نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com