برنامه برگزاری همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی

شرح برنامه

مکان

ساعت

پذیرش شرکت کنندگان

طبقه چهارم ساختمان مرکزی

7:30 الی 8:30

مراسم افتتاحیه

آمفی تئاتر واقع درطبقه چهارم

8:30 الی 9:30

پذیرایی

طبقه چهارم

9:30 الی 10

ارایه مقالات کلیدی (1)

آمفی تئاتر واقع درطبقه چهارم

10 الی 12:30

ارایه مقالات شفاهی (1)

کلاس 410 طبقه چهارم

10 الی 12:30

ارایه مقالات پوستر (1)

سالن طبقه چهارم

10  الی 11:15

ارایه مقالات پوستر (2)

سالن طبقه چهارم

11:15 الی 12:30

نماز و ناهار

سالن سلف دانشگاه

12:30 الی 14

ارایه مقالات کلیدی (2)

آمفی تئاتر واقع درطبقه چهارم

14 الی 15:30

ارایه مقالات شفاهی (2)

کلاس 410 طبقه چهارم

14 الی 16:15

ارایه مقالات شفاهی (3)

آمفی تئاتر واقع درطبقه چهارم

15:30 الی 16:15

پذیرایی

طبقه چهارم

16:15 الی 16:30

اختتامیه

آمفی تئاتر واقع درطبقه چهارم

16:30 الی 17:30

 

 

برنامه سخنرانی های کلیدی (آمفی تئاتر)

عنوان مقاله

نام سخنران کلیدی

ساعت

راهکارهای عملی و فنی برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از آب در زراعت سیب زمینی

دکتر داود حسن پناه

10 الی 10:30

معرفي ارقام يونجه متحمل به تنش شوري

دکتر حسن منیری فر

10:30 الی 11

عوامل موثر در تغییر سیستم‌های تولید و صنایع کشاورزی

 

دکتر ترحم مصری

11 الی 11:30

ارزیابی قابلیت آب و هوایی شهرستان میانه برای کاشت ذرت، يونجه و گندم

دکتر منوچهر فربودی

11:30 الی 12

بررسي اثر غرقاب شدن بر روي برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك­هاي شاليزاري منطقه ميانه در آذربايجان­شرقي

دکتر ناصر نظری

12 الی 12:30

Adsorption study of 1-chloro-4-nitrobenzene by black tea leaves waste

دکتر علی مهریزاد

14 الی 14:30

بررسی آثار توزيع درآمدی تحقيقات باغبانی در ايران: مطالعه­ی موردی بادام

دکتر علی شهنوازی

14:30 الی 15

کشت سلولی و ریشه موئین گیاهی: راهکاری بیوتکنولوژیکی برای تقویت تولید متابولیت­های ثانویه

دکتر ناصر زارع

15 الی 15:30

 

برنامه ارایه مقالات پوستر

پانل نصب

ساعت

زراعت و اصلاح نباتات و مکانیزاسیون

10 الی 11:15

خاکشناسی، صنایع غذایی، فیتوشیمی، حشره شناسی و بیماری شناسی

11:15 الی 12:30

اقتصاد و مدیریت کشاورزی، مکانیک بیوسیستم

14 الی 15

علوم دامی، گیاهان دارویی و علوم باغبانی

15 الی 16

 

 

برنامه ارایه مقالات شفاهی(1) پانل زراعت و مکانیزاسیون (کلاس 410)

عنوان مقاله

نام سخنران

ساعت

ارزش غذایی هسته خرما و عوامل موثر بر طراحی و ساخت خردکن آن

سعید رحمان زاده- عادل نبیان

10 الی 10:20

بررسی عملکرد لاین های جدید گندم تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل

سید علی موسوی زاده

10:20 الی 10:40

اثر پیریدوکسین، کینتین و شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی بذور گلرنگ رقم گلدشت

سیده بیتا قریشی

10:40 الی 11

مقایسه انتقال مجدد در ارقام قدیمی و جدید گندم تحت تنش گرمایی آخر فصل رشد

مهدی جودی

11 الی 11:20

بررسی عناصر فرسایشی از طریق آنالیز روغن روی موتور هاروستر

شاپور شکاری- عادل نبیان

11:20 الی 11:40

مقایسه توالی DNA باکتری‌های سلولایتیک شکمبه گاوهای هلشتاین و سیستانی

ملیحه کیکاووسی

11:40 الی 12

تجزية اثرات اصلي جمع پذير و اثرات متقابل ضرب پذير (AMMI) برای عملکرد دانه نخود سفید کابلی (Cicer arietinum L.) در ایران

منوچهر شیری جناقرد

12 الی 12:15

بررسی ماشین­های برداشت سیب­زمینی و  طراحی ماشین کامل بسته­بند و درجه­بند سیب­زمینی مناسب شرایط ایران

سیف اله شیرزاد- عادل نبیان

12:15 الی 12:30

  

برنامه ارایه مقالات شفاهی(2) کلاس 410

پانل گیاهان دارویی و فیتو شیمی

عنوان مقاله

نام سخنران

ساعت

Adsorption study of 4-chloro-2-nitrophenol occurring in pesticide wastes by nano-TiO2

پروین غربانی

14 الی 14:15

نگرشی بر گیاهان دارویی موثر در اختلالات گوارشی

سید مهدی بانان خجسته

14:15 الی 14:30

اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزاء عملکرد گیاه دارویی پونه‌کوهی (Mentha longifolia))

زهرا محمودی راد- حسن نورافکن

14:30 الی 14:45

بررسي تاثير غلظت­هاي مختلف تنظیم کننده­های رشد و نوع ریزنمونه بر روى باززایی کنجد

مرتضی کامرانی

14:45 الی 15

اثر تیدیازورون بر باززایی به‌لیمو در شرایط درون شیشه‌ای

فرشته انصاری

15 الی 15:15

مطالعه ات­اکولوژیکی درختچه دارویی و باارزش قره قات Ribes biebersteinii جهت کشت و توسعه در ارسباران، مطالعه موردی: شمالغرب ایران، حوضه مردانقم چای، جنگل ارسباران

عرفان ذوالفقاری

15:15 الی 15:30

پانل اقتصاد و مدیریت کشاورزی

عنوان مقاله

نام سخنران

ساعت

بررسی مزيت نسبی توليد محصول سورگوم در شهرستان ميانه با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلی

مجید احسنی

15:30 الی 15:45

اندازه­گیری کارآیی تعاونی­های تولیدی کشاورزی درشهرستان مهاباد با بگارگیری رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA)

لورنس انویه

15:45الی 16

بررسی تاثیر آزادسازي تجاري بر بخش کشاورزي

لیلا واعظی

16 الی 16:15

 

  برنامه ارایه مقالات شفاهی (3) آمفی تئاتر

عنوان مقاله

نام سخنران

ساعت

تشخیص ارقام گلابی و دسته‌بندی بر‌اساس اندازه با کمک پردازش تصویر

حسین یافتیان

15:30 الی 15:40

مقایسه عملکرد سازگاری لاین های لوبيا در دو تاریخ کاشت در منطقه تیکمه داش

محمدباقر خورشیدی

15:40 الی 16

مطالعه تنوع ژنتيكي، وراثت‌پذيري و بازده ژنتيكي عملكرد دانه و اجزاي آن در لاين‌هاي اينبرد نوتركيب گندم نان

محسن سبزی

16 الی 16:20

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com