چکیده مقالات در محیط ورد 2007 بصورت فایل زیر تنظیم شود. روی ایکون کلیک کنید تا دانلود شود.

 

پس از تهیه چکیده مقاله باید یک حساب کاربری  ایجاد نمائید تا منو  ارسال چکیده برای شما فعال گردد.

 

√ هر شرکت کننده حداکثر چهار چکیده می تواند ارائه دهد.

√ بعد از پذیرفته شدن چکیده، ارسال مقاله ی کامل اختیاری است (در لوح فشرده ی همایش چاپ خواهد شد).

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com