نتایج داوری مقالات

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری

ردیف

نویسنده یا نویسندگان

عنوان مقاله

دانشگاه

1

دکتر مهدی مرتضوی

دکتر فریبا موسی پور نگاری

آسیب شناسی مفاهیم بنیادین سفال و سفالگری                                      در باستان شناسی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

2

احسان ابراهیمی

دکتر مهدی مرتضوی

باستان شناسی همگانی و سفال:

مطالعه موردی سفال های پیش از تاریخ باغ موزه هرندی کرمان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

3

دکتر عابد تقوی

دکتر سید رسول موسی حاجی

مهدی عابدینی عراقی

انسیه خاکباز

مطالعه سفالینه های محوطه شاه نشین  شهر تاریخی فریم

دانشگاه

مازندران

4

دکتر محمود حیدریان و دکتر اکبر عابدی و حامد تقی زاده

روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجربه و تحلیل داده های سفالی

دانشگاه شهر کرد

5

دکتر الیاس صفاران

مریم شهبازی فرد

بررسی تاثیر هنر چینی بر سفالگری ایران

(نمونه موردی سفال کوباچه عصر صفوی)

دانشگاه پیام نور

6

دکتر الهه پنجه باشی

مهسا حاجی خان میرزایی

مطالعه نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی

دانشگاه الزهرا

7

دکتر الهه پنجه باشی

لیلا وامق مدرسی

بررسی سفالینه های آبی و سفید دوره صفویه

دانشگاه الزهرا

8

عاطفه فاضل

دکتر مهدی محمد زاده

مرتضی تیموری

سفال نقش کنده (اسگرافیاتو) ؛ نوع آقکند

هنر اسلامی تبریز

9

دکتر حسین علیزاده

دکتر بهمن فیروزمندی

سفال تمدن مانا در شمال غرب ایران

واحد میانه

10

دکتر میترا شاطری

کاوه رحیمی

سفال گلابه تراشی شانلووه

دانشگاه شهر کرد

11

دکتر میترا شاطری

ساخت و تزئین سفال نقش کنده در گلابه دوره اسلامی

دانشگاه شهر کرد

12

مریم صالحی کیا

دکتر میترا شاطری

دکتر عباسعلی احمدی

بررسی نقشمایه های گیاهی کاشیکاری معرق در گنبد آرامگاه تیموری تومان آقا در سمرقند

تزئینات سفال لعابدار برجسته در آرامگاه های تیموری مجموعه شاه زند سمرقند

دانشگاه شهر کرد

13

هادی شبلی

دکتر بهاره تقوی نژاد

گونه شناسی و طبقه بندی سفال زرین فام در ایران بر مبنای نقوش و ترکیب بندی

دانشگاه هنر اصفهان

14

مهدی جاهد

دکتر جبرئیل نوکنده

دکتر علی حقیقت

معرفی توانمندی های نرم افزار فایل میکر در مستندنگاری بخشی از یافته های سفالی محوطه باستانی نی تپه

موسسه آموزش عالی گلستان

15

دکتر زرین فخار

محمد رستگار رضاقلی

 مقایسه سفال منقوش دژ زیوبه سقز با سفال محوطه های عصر آهن  منطقه زاگرس غربی

واحد ابهر

16

دکتر مرتضی حصاری

فاطمه ایمانی

دکتر حسام اصلانی

شناخت تکنیک پخت سفال های دوره مس سنگی بر اساس یافته های بررسی دشت پیشوا- ورامین، مرکز فلات ایران با استفاده از پترو گرافی     ( مقطع نازک)

دانشگاه هنر اصفهان

17

فاطمه ایمانی

دکتر مرتضی حصاری

دکتر حسام اصلانی

شناخت و بررسی فن آوری سفالگری دوره مس سنگی با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF دشت پیشوا - ورامین

دانشگاه هنر اصفهان

18

دکتر مهتاب مینی

بهرام بابایی

بررسی تطبیقی و تحلیلی تاثیر پذیری نقوش گیاهی

سفالینه های نیشاپور از ظروف سیمین ساسانی

دانشگاه پیام نور

19

دکتر مهتاب مبینی

کوثر السادات طاوسی

بررسی نقوش سفالینه های دوره سلجوقی

دانشگاه پیام نور

20

دکتر امیر هاشم پور مافی

بررسی نقوش هندسی ظروف سفالین گودین تپه دوره های VI،V،IV

واحد چالوس

21

اعظم فلاح عزیزی

دکتر شهریار شکرپور

مطالعه تطبیقی کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان با کاشی های هفت رنگ حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله کرمان

هنر اسلامی تبریز

22

میثم براری

حسن یزدان پناه

پژوهش بر سفال ساری ( روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ های به کار رفته در آن

دانشگاه هنر اصفهان

23

دکتر مجید ساریخانی

دکتر محمود حیدریان

پروانه احمد طجری

مطالعه پراکنش و گستردگی سفال دالما در دشت ملایر

دانشگاه شهر کرد

24

 

 

دکتر علیرضا خسروزاده

 

سفال ایلامی ممسنی بر اساس سفال به دست آمده از سطح تپه ها و محوطه های دشت رستم 1و2 ، ممسنی ، فارس

دانشگاه

شهر کرد

25

دکتر تیمور اکبری

سفال های دوره اسلامی روستای خلیفه کندی

واحد ورامین

26

دکتر حسن اکبری

مسأله سفال آلویی و خاکستری

براساس حفاری فصل اول تپه شغالی

 

27

دکتر طاهره عزیزی پور

اهمیت استفاده از دستگاه XRF در مطالعه سفال های باستانی

( مطالعه موردی تپه آشنا چادگان اصفهان)

واحد مرودشت

28

دکتر علی اصغر میر فتاح

سیده ساجده موسوی

سفال زرّین فام ایرانی طیّ قرون 6 تا 8 هـ . ق

واحد علوم و تحقیقات

29

دکتر حسن درخشی

فرزاد نجفی

مولود محمدی

مصیب خراسانی

طبقه بندی و تحلیل سفال های دوران عیلامی

واحد شوشتر

30

آسمان مراد قلی

دکتر سید علی اصغر میر فتاح

ریخت شناسی سفالینه های اشکانی

واحد ابهر

31

زهرا زحمتکش

دکتر سید ماهیار شریعت پناهی

سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان

واحد مشهد

32

دکتر رامین صادقی نژاد

خاطره اسمعیل زاده

بررسی داستان تصویری بهرام گور و کنیزک وی در شکارگاه، منقوش بر روی سفالینه های دوره سلجوقی

واحد اهر

33

حسن کاظم نژند اصل

دکتر امیر صادق نقشینه

ارزیابی سفالهای نخودی استقرارهای دشت بناب در عصر آهنIII

واحد ابهر

34

لیلا توده فلاح

دکتر امیر هاشم پور مافی

مرتضی واحدی

مقایسه، بررسی و پیکرک های مؤنث در محوطه های باستانی سراب و حاجیلار

واحد میانه و واحد چالوس

35

دکتر محمد مرتضایی

دکتر مجیدحاجی تبار

مریم زارعی

جستاری پیرامون مدل های اولیه قالب سفالی در عصر سلجوقی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

36

پریسا واحدی مقدم

دکتر یعقوب آژند

بررسی سفالگری در دوره قاجار

دانشگاه تهران

37

مهناز نوروزی

بررسی نقوش مربوط به آب بر روی سفالینه های سیلک کاشان

بررسی فرم تنگهای سفالین دوره سلجوقی کاشان در موزه های متروپولتین با رویکرد نشانه شناسی ساختارگرا

واحد میانه

38

یعقوب طالبی

سفالینه های دوره ایلخانی بستری بر فرهنگ مغول

میراث فرهنگی مراغه

39

علیرضا پاشایی

بررسی باستان شناسی گویجه قلعه مراغه بر مبنای معماری و یافته های سفالی

میراث فرهنگی هشترود

40

رضا یعقوبی

نقش هنر کاشی­کاری در اعتلای معماری ایران در دوره تیموری

واحد میانه

41

داودو بهروزی فر

معرفی و مطالعه اشکال و نقوش سفال های شهر سوخته سیستان

علوم وتحقیقات

42

قادر ابراهیمی

بررسی عصر آهن قدیم در شرق دریاچه ارومیه : مطالعه موردی شهرستان عجب شیر

محقق اردبیلی

43

سمیرا داننده

کاظم خراسانی

ویژگی های صوری نقوش به کار رفته در ظروف سفالی قرن 7 هجری در ری و کاشان

غیر انتفاعی فردوس

44

حسین علی دادی

معرفی سفال منطقه قلعه کهنه جندی شاپور

واحد تهران مرکز

45

علی نوراللهی

حفاظت از داده های سفالی در کاوش های باستان شناختی 

معادن نمک و محیط های نمک دار

علوم و تحقیقات

46

سید حسن میرزائی

سفالگری و کاشی کاری با تکیه بر ظروف سفالی ساخته شده در دوره صفویه

واحد نجف آباد

47

اسماعیل شراهی

محمدرضا نعمتی

پژوهش در نقوش سفالینه های قالبی محوطه زلف آباد فراهان

پژوهشگاه میراث فرهنگی

48

سعید میرزائی

لیلا خانی

مرتضی واحدی

سفال سبک ارومیه

(شاخصه  دوران مفرغ میانی و جدید شمال غرب ایران)

دانشگاه آنکارا و تربیت مدرس

49

فهیمه قلی زاده اصل

بررسی نمود آموزه های سخنان حضرت علی (ع) بر کتیبه های سفال نیشابور  با تاکید بر سده های سوم و چهارم هجری قمری

نشریه هنر اسلامی

50

آرمان اولی

زنان،   سفالگران پیش از تاریخ تا به امروز

 

51

آذر موخواه

بررسی نقوش و مضامین کاشیهای اسلامی دوره ی سلجوقی و ایلخانی

دانشگاه شاهد

52

معصومه محلوجی زاده مهابادی

سفال در ادبیات فارسی

 

53

رفعت عطاری

سفالگری اسلامی با تاکید بر تاثیر پذیری سفال صدر اسلام از سفال های ساسانی

واحد میانه

54

غلامرضا یزدانی

مطالعه وبررسی نقوش،خطوط و تکنیکهای نقاشی بر روی سفالینه های نیشاپور موجود در موزه آذربایجان متعلق به قرن های 3 تا 5 هجری

 

55

رقیه خلیل زاده احمدی

مستند سازی داده های سفالی در کاوش های باستان شناسی

موزه آبگینه

56

توحید همتی ارقون

سیر و تحول و تطور کاشی و کاشیکاری در معماری اسلامی مراغه

میراث مراغه

57

رضا غفاری هریس

معرفی،گونه شناسی وگاهنگاری سفال های گورستان مریان(آق اولر) تالش

میراث تالش

58

سرور عبدی

مرتضی واحدی

مطالعه و مقایسه سفال های قلعه بختک لیلان با مناطق همجوار (تخت سلیمان ، قلعه ضحاک)

واحد میانه

59

وحید جهان جو

بررسی سفال در ادوار چهار گانه شهر سوخته

واحد کازرون

60

اشرف رحمتی چهارده

نگاهی بر سفال در گیلان از گذشته تا امروز

 

61

سروین مرادی

بررسی تزیینات زیر لعابی سفال های قرون چهار و پنج هجری

هنر اسلامی

62

مریم الماسی

بررسی چینی گرایی در ظروف سفالی آبی و سفید دوره صفوی

 

63

ارغوان فدایی اردستانی

مونا دیوج پولی

بررسی سفال جلینگی (کلینکی) دوران پارت

 تهران مرکز

64

مونا دیوج پولی

معرفی سفالینه سلادون عصر صفوی

واحد ابهر

65

نرگس نظری

بررسی خاستگاه و گستره فرهنگ یانیق براساس داده های سفالی

 

66

حسین نعمتی لوجندی

سید ابوالفضل حسینی

مقایسه هنر سفالگری و کارگاهای پخت سفال در پیش از تاریخ با کارگاه های سفالگری امروزی (مطالعه موردی همصفا چمستان)

واحد ابهر

67

مینا زارع منش

گاهنگاری سفال هفتوان تپه

 

68

 

پریسا ناصری

مستند نگاری داده های سفالی عصر مس و سنگ میانه (سه گابی) دشت هرسین

دانشگاه

شهر کرد

69

اسماعیل ساحلی

گونه شناسی داده های سفالین مکشوفه از شهر تاریخی ماسوله

واحد میانه

70

 

مینا اقتصادی

مطالعه نقش گل لوتوس در آثار سفالین پیش از تاریخ ایران

واحد میانه

71

مسعود نوظهور

مطالعه و بررسی تزیینات سفالی پیش از تاریخ در معماری اسلامی

آموزش عالی گلستان

72

سمانه شیر خانی

درآمدی بر شناخت نقوش انسانی

سفالینه های زرین فام قرون میانی اسلامی ایران

دانشگاه هنر اصفهان

73

عبیداله سرخابی

سیر تحول نقوش پرندگان بر روی سفالینه ایرانی سده های میانی اسلام

محقق اردبیلی

74

صهیب محمدی نوسودی

نازنین تمری

داده های تاریخی در سفال نوشته های  نسا

دانشگاه اورمیه

75

اردشیر کوهزاد

مصیب خراسانی

گونه شناسی سفال های پیش از تاریخ تپه نرگسی

 

76

علی کریمی کیا

ویژگی سفال های فرهنگ خوجالی- گده بی و حوزه انتشار آن

دانشگاه تهران

77

پیمان شاددل

سفال خابور (گستره، گاهنکاری، فرم و تزیین)

واحد میانه

78

مریم شهریاری فر

گونه شناسی سفالهای عصر آهن شمال غرب ایران

محقق اردبیلی

79

فاطمه دهقانی

مطالعه و بررسی ظروف سفالی دوره صفوی

واحد یزد

80

سعید بابا میر ساطحی

فاطمه هاشمی

معرفی سفال ساسانی استان چهار محال و بختیاری ( شهرستان فارسان)

بوعلی همدان

81

سعید بابا میر ساطحی

مینا حیدری سورشجانی

مقایسه سفال اشکانی شهرستان فارسان و جنوب غرب ایران

بوعلی همدان

82

سعید بابا میر ساطحی

خاطره یزدانی گنگرج

 گونه شناسی سفال جلینگی منطقه غرب ایران براساس داده های جدید

بوعلی همدان

83

سعید بابا میر ساطحی

گونه شناسی سفال اشکانی منطقه زاگرس مرکزی براساس داده های جدید

بوعلی همدان

84

لیلا کریمی

گونه های سفالی آغاز ایلامی مرکز فلات ایران

 

85

فاطمه السادات رضوی

بررسی عنصر بصری ریتم در نقوش سفالینه ها( مطالعه موردی: سفالینه های زرین فام کاشان)

هنر اسلامی تبریز

86

مهدیس پور جهان

مطالعه و بررسی سفالینه های قبرستان ب سیلک

 

87

شهره شفیعی

معرفی سفالهای چند رنگ (پلی کروم) مکشوفه از حفاریهای شهر سوخته

میراث مراغه

88

بتول خیرآبادی

دکتر مرتضی حصاری

گونه شناسی  و طبقه بندی سفالهای مس سنگی شمال دشت پیشوای ورامین

هنر اصفهان

89

مهسا حسن نسب

نگاهی به سفال عصر آهن، ورود اقوام جدید یا تکامل فرهنگ عصر مفرغ

هنر اصفهان

90

دیاکو شجاع

شکیلا رنج آوری

کاشی های بکار رفته در تزئین حمام های خصوصی عمارت های قدیمی سنندج

دانشگاه پیام نور

91

شراره سهیلی

سفال زرین فام ری

واحد شبستر

92

پروانه کریمی

ظروف سفالین زرین فام کاشان

واحد شبستر

93

لاچین اسمعیلی

تاثیر شناخت نقوش هنر سفالگری در هویت بخشی به آثار گرافیکی

واحد میانه

94

غزال راکی

بررسی کاشیکاری در معماری دوره قاجار

بررسی سفالگری در دوره قاجار

واحد یزد

95

صادق ولی نژند 

منوچهر اسکندر زاده

شرحی بر سفال آبی و سفید عصر صفویه

 

اتا ترک ترکیه
96

مریم متفکر آزاد

اهمیت سفال در شناخت تمدن کهن ایرانی، سفال پیش از تاریخ

هنر اسلامی تبریز

97

نیکو اسماعیلی

دکتر مرتضی پور محمدی

آسیب شناسی ترک در بدنه های سرامیکی ارتن­ور با تاکید بر تالک، دولومیت و آلومین

هنر اسلامی تبریز

98

هاجر ارشادوند

دکتر شهریار شکرپور

-بررسی تنوع تکنیک و نقوش سفالینه های دوره ایلخانی

-بررسی تطبیقی نقوش انسانی سفالینه های زرین فام ری و کاشان

هنر اسلامی تبریز

99

لیلا مختاری و مهدی مددی

کاشیکاری، شکوه جلوه هنر اسلامی در حرم مطهر امام رضا (ع)

واحد میانه

100

سعید جعفری و میلاد الفت

مقایسه فام رنگ آبی در کاشیکاری مساجد دوره صفوی

واحد میانه

101

نعمت ­الله حسین­ پور و محمد ذوالفقاری

بشقاب ماهی، معرفی یک گونه کمتر شناخته شده در دوره سلوکی اشکانی ایران

دانشگاه تهران

102

محمد زیودار، عابد تقوی، محسن قاسمی، عباس دولت یاری

مطالعه سفالهای دوره ساسانی شهر تاریخی سیمره

آموزش عالی گلستان

103

عباس دولت یاری، زهرا دولت یاری، ماندانا گلستان نژاد، زهرا صالحی

- بررسی نقوش نمادین سفالهای نخودی شهر سوخته

- بررسی نقوش نمادین سفالهای دشت قزوین

واحد دره شهر

104

عباس دولت یاری، عابد تقوی، ماندانا گلستان نژاد، زهرا صالحی

گونه شناسی و معرفی سفالینه های دوره اسلامی

واحد دره شهر

105

بهروز جهانبخش

بررسی نقوش سفالین تمدن حصار

واحد میانه

 

106

سیدمحمد میرشفیعی

-         کاشیها و محراب­های زرین فام امضا شده توسط خاندان ابوطاهر

-         روشهای تولید بومی سفال و سرامیک فیروزه ای در ایران

هنر اسلامی تبریز

107

فاطمه محجوبی

دکتر احمد تندی

بررسی و تحلیل نقوش سفالینه های سایه نما در عصر سلجوقی و اهمیت آن در ایران

دانشگاه هنر تهران

108

دکتر مجید حاجی ­تبار

زهره کتویی ­زاده

بررسی نقشمایه سفالینه گونه سیلوییت (سایه نما) قرون میانی

موزه بنیاد و واحد تهران مرکز

109 

دکتر شیما احمد­صفاری

معرفی سفال عصر آهن یک محوطه چالتاسیان، پیشوا

علوم و تحقیقات

110

نرگس ممبنی

دکتر آرمان شیشه گر

طبقه بندی و مقایسه سفال عیلام نو

 

111

علیرضا خسرویانی

دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

-افزایش کیفیت و کاهش هزینه­های تولید با تغییر در مواد اولیه سفال و سرامیک

-تاریخچه تولید بدنه های سرامیکی پرسلان در جهان

واحد شهرکرد و دانشگاه تبریز

112

محمد فتحی

 محمد باقر اشرفیان

بررسی دلایل افت کیفیت  وتولید سفال و سرامیک در دوره قاجاریه

دانشگاه فرهنگ و هنر اورمیه

113

نرگس اکبری

دکتر عابدتقوی و فتانه محمودی

طبقه بندی و گونه شناسی سفال دوره سامانی نیشابور

دانشگاه مازندران

114

دکتر اکبر عابدی

اعظم کریمی فر

کول تپه هادی شهر-دوه گوز خوی: از سفال حاجی فیروز تا سفال ارومیه

 هنر اسلامی تبریز و واحد میانه

115

پویا طالب نیا

سفال گروس و گسترش آن در منطقه سنندج

واحد ابهر

116

نرگس فقیهی رنانی

بررسی و تطبیق نقش سفالینه ها با موضوع بهرام گور و آزاده با نگاره­های مکتوب آن ...

دانشگاه شاهد

117

سعید ستارنژاد، حسین ناصری صومعه و مرتضی واحدی

بررسی و مقایسه نقشمایه بهرام و آزاده در سفالینه های موزه ایلخانی با سفاینه های موزه برلین

محقق اردبیلی

118

امیرحسین حکمت­نیا، زهره صاحبی و سعیده منبری

تاثیر اجتماعی دوره ایلخانی بر زیباشناختی سفال آن ایام

واحد تهران مرکز

119

بهزاد فریادیان و سمیه فرجی

سفالهای مکشوفه سنگ­آبه دست­کند شماره 4 تنگه بهرام چوبین دره شهر

علوم و تحقیقات

120

زهرا برزگر

مروری بر یافته های سفالین جنوب­غرب ایران در دوران هخامنشی

دانشگاه شهرکرد

121

آیت کرد

سفالینه ها کتیبه های نانوشته ریاضی در ایران باستان

 

122

منصوره صاحبی بزاز

بررسی احادیث حضرت علی بر سفال­های نیشابور، سده­های 9و10 هجری

 

123

پریا فهیم  و سمیرا وهابی فر

نقش خط و رنگ در تزیینات کاشیکاری شبستان مسجد دارالاحسان سنندج

فرهنگ و هنر کردستان

124

نادره رستمی و آمنه منبری

نقش کاشی در تزیینات نمای مسجد دارالاحسان سنندج

 

125

بیتا فاتحی، راحله آزاده و پریسا احمدی

نقش کاشی در تزیینات حمام خان سنندج

فرهنگ و هنر کردستان

126

فرزاد فیضی و ماندانا محمدی

کاربرد کاشی معرق در معماری دوره اسلامی

محقق اردبیلی

127

طیبه الماسی

مطالعه و گونه شناسی سفال محوطه های شاخص هخامنشی

دانشگاه بوعلی همدان

128

آرزو صالحی

دکتر حسین علیزاده

سفال و سفالگری و بهداشت روانی انسان

واحد میانه

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com