در پی تماسهای مکرر محققین و دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، کمیته اجرایی همایش ملی "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" با تمدید همایش تا تاریخ

1395/07/30 موافقت گردید.

با تشکر دبیر اجرایی همایش

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com