تاریخ های مهم همایش "یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری"

مهلت ارسال مقالات -----------------   1396/11/10   1397/02/10
اعلام نتایج داوری مقالات -----------   1396/08/15 1397/02/12
مهلت ثبت نام در کنفرانس ----------   1397/02/14
مهلت ثبت نام در کارگاه ها ---------   
تاریخ برگزاری کنفرانس --------------   1396/12/03   1397/02/19

همایش عمران معماری بدلیل استقبال عمومی و درخواست های زیاد تمدید شد. زمان برگزاری 19 اریبهشت 97. آخرین مهلت دریافت کامل مقالات 10 اردیبهشت. زمان اعلام پذیرش مقالات 12 اردیبهشت.

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com