نحوه تنظیم و ارسال مقالات همایش ملی "یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری"

نحوه تنظیم مقاله کامل

فایل مقاله طبق فرم نمونه (دانلود کنید) و در سربرگ همایش تنظیم گردد.

تعداد صفحه مقاله کامل: با چکیده فارسی و انگلیسی حداكثر 10 صفحه در محيط Word 2007

نحوه ارسال: صرفاً از طريق سايت همایش به نشاني http://conference.m-iau.ac.ir  

عنوان فايل ارسالي: نام خانوادگي نويسنده اول به فارسی باشد.

دانلود قالب مقاله

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com