برنامه برگزاری همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت در مورخه 1395/08/21

ساعت

شرح برنامه

مکان

7:30 الی 8:30

پذیرش شرکت کنندگان

طبقه چهارم ساختمان مرکزی دانشگاه

8:30 الی 9

مراسم افتتاحیه

آمفی تئاتر واقع در طبقه چهارم

9 الی 10

ارایه مقالات شفاهی و پوستر

آمفی تئاتر و سالن طبقه چهارم

10 الی 10:30

پذیرایی

سالن طبقه چهارم

10:30 الی 12:30

ارایه مقالات شفاهی و پوستر

آمفی تئاتر و سالن طبقه چهارم

12:30 الی 14

نماز و ناهار

سالن سلف دانشگاه

14 الی 16

ارایه مقالات شفاهی و پوستر

آمفی تئاتر و سالن طبقه چهارم

16 الی 16:30

پذیرایی

سالن طبقه چهارم

16:30 الی 17

اختتامیه

آمفی تئاتر

 

 

 

 

 

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com