1- آذربایجان در گذر تاریخ

2- باستان شناسی پیش از تاریخ شمال غرب ایران (پارینه سنگی، میان سنگی، نوسنگی، مفرغ و آهن)

3- باستان شناسی دوره تاریخی شمال غرب ایران (اورارتو، مانا، ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی)

4- باستان شناسی دوره اسلامی شمال غرب ایران (سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و ...)

5- هنر معماری آذربایجان بر اساس داده های باستان شناسی.

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com