مشخصات اعضای هیئت علمی:

ردیف

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

حسین

علیزاده

دکتری

باستان شناسی

استادیار

دبیر علمی همایش

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

 

2

بهمن

فیروزمندی

دکتری

باستان شناسی

دانشیار

رییس کمیته علمی

دانشگاه تهران

3

رضا

رضالو

دکتری

باستان شناسی

دانشیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

4

حسن

درخشی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر

5

طاهره

عزیزی پور

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرو دشت

6

امیر

هاشم پور

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

7

لاچین

اسمعیلی

کارشناسی ارسد

گرافیک

مربی

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

خداکرم

مظاهری

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

9

حسن

هاشمی

دکتری

باستان شناسی

دانشیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه مازندران

10

زهره

صلواتی زاده

دانشجوی دکتری

معماری

مربی

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

11

شهرام

ناصح­زاده تبریزی

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

12

فرنگیس

درویشی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون

13

لیدا

بلبلیان

دکتری

معماری

دانشیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

14

میرسعید

موسوی

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

15

رسول

درسخوان

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

16

نسیم

نجفقلی پور کلانتری

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

17

محمدرضا

خاکزاد

کارشناسی ارشد

معماری

مربی

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

18

حسن

ستاری

دکتری

معماری

دانشیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

19

شبنم

اکبری

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

20

مهسا

فرامرزی

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

21

آرش

ثقفی اصل

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

22

محمدرضا

پاکدل فرد

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

23

داریوش

ستار زاده

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

25

علیرضا

جعفری زند

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

26

فریده

شیرانی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

27

حمیده

جعفری

دکتری

فلسفه هنر

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

28

علی اصغر

ملازهی

دکتری

فلسفه هنر

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

29

محمدتقی

فاضلی

دکتری

فرهنگ و زبان های باستانی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شوشتر

30

مهرداد

حاتمی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شوشتر

31

قاسم

کریمی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شوشتر

32

کریم

گلشنی

دکتری

تاریخ ایران باستان

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شوشتر

33

منیره

کاظمی راشد

دکتری

تاریخ ایران باستان

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شبستر

34

بهروز

افخمی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

35

کریم

حاجی زاده

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

36

علی

زارعی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

37

حمیدرضا

قربانی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

38

حسین

کوهستانی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

39

علیرضا

جزء پیری

دکتری

معماری

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

 


 

مشخصات اعضای هیئت اجرایی:

ردیف

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

سلیمی شاملو

دکتری

ریاضی

استادیار

رییس واحد و رییس همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

رضا

وجدی حکم آباد

دکتری

دامپزشکی

استادیار

مدیر پژوهش دبیر اجرایی همایش

دانشکاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

حسین

علیزاده

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

امیر

هاشم پور

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشکاه آزاد اسلامی واحد چالوس

5

قادر

حسن زاده

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

کارشناس

مسئول اطلاع رسانی

دانشگاهآزاد اسلامی واحد میانه

6

سعید

سلیمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت کشاورزی

کارشناس

مسئول وب سایت همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

سید فرج

مختاری

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

کارشناس

مسئول کمیته اسکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

بهروز

بخشی

دانشجوی ارشد

باستان شناسی

کارشناس

همکار اجرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی

9

حسن

اسکندرنیا

کارشناسی ارشد

برق

کارشناس

مدیر اداری و عضو کمیته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

سلیمان

جمشیدی

دکتری

کشاورزی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

ناصر

محبعلی پور

دکتری

کشاورزی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

علی

خانی

دکتری

شیمی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

13

سعیده

یحیایی

دکتری

شیمی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

14

لیدا

شرفدار

دانشجوی دکتری

باستان شناسی

-

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

15

رضا

فرشید فر

دانشجوی دکتری

باستان شناسی

-

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

16

علی

شهیدی

دانشجوی دکتری

باستان شناسی

-

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com